کاربرد درب اتوماتیک:

1. درب اتوماتيک در مکان های خاص نظير اماکن نظامی یا آزمايشگاه ها و جاهایی که به امنيت بيشتری نياز دارند کاربرد دارد.
2. مکان هایی که ميزان مصرف انرژي در آن ها مهم است، مانند هتل ها، فروشگاه ها
3. درب برقی مکان های رفاهی
4. مکان های بهداشتی مانند درب برقی آزمايشگاه ها و درب برقی اتاق عمل
5. افزايش سرعت کار و جايگزين مناسب نيروی انساني مانند درب اتوماتيک مکان های صنعتی

انواع درب اتوماتيک از نظر کارکرد:

درب اتوماتيک الکترومکانيک که به وسيله چرخ دنده و گيربکس کار می کنند.
• هيدروليکي که به وسيله فشار مايعات و فشار روغن کار می کنند.
• پنوماتيکي که به وسيله فشار گاز يا فشار باد کار می کنند.

قسمت های تشکیل دهنده ی درب اتوماتیک:

1. مرکز کنترل درب که تابلوي فرمان ناميده می شود.
2. مولد، که وظيفه توليد نيروی حرکتی می باشد مانند جک، بازوها و موتور درب اتوماتيک.
3. ميکرو سويچ
4. فلاشرها که معمولا در بالای درب برقی جا سازی می شوند.
5. چشمی يا چراغ های مادون قرمز
6. ريموت درب پارکينگ
7. پايه درب برقی
8. قفل برقی
9. قفل مکانيکي

نقش چشمی ها در درب اتوماتیک:

چشمی درب اتوماتيک دارای فرستنده و گيرنده های مادون قرمز می باشند که برای تعيين موقعيت باز يا بسته بودن درب برقی و کنترل تردد اشخاص و اطمينان از نبودن شخص يا وسيله نقليه هنگام بسته شدن استفاده می شود.

نقش ريموت کنترل در سيستم درب اتوماتيك: 

ريموت درب اتوماتیک پارکينگ در واقع براي کنترل از راه دور درب پارکينگ استفاده می شود که به وسيله آن می توان درب برقي يا کرکره برقی را باز يا بسته نمود، برای استفاده از ريموت درب پارکينگ بايد حتما قسمت گيرنده در قسمت مرکز کنترل درب نصب شود.

نقش مرکز کنترل:

مرکز کنترل درب اتوماتيک که يک بخش اصلي در تمامی انواع درب هاي اتوماتيک مانند درب اتوماتيک شيشه ای، کرکره برقی، درب پارکينگ و تمامی سيستم های کنترل تردد به حساب می آيد، در واقع جعبه ای است که در آن تابلوی فرمان قرار می گيرد و کنترل باز و بسته کردن درب را از طريق شاسی های متصل به آن و سيستم های کنترل فرمان راديویی که داراي يک قسمت گيرنده راديويی می باشد و از طريق يک ميکروپروسسور يا ريز پردازنده درب اتوماتيک را کنترل می کند.

قسمت های تشکيل دهنده مولد نيروی درب اتوماتيک:

1. جک درب برقی
2. بازوهای درب برقی
3. موتور مولد نيروی درب های اتوماتيک