یکی از انواع درب های اتوماتیک که می توان به آن اشاره نمود، درب اتوماتیک تمام استیل می باشد. از این نوع درب در اماکن بهداشتی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و یکی از انواع آن درب اتوماتیک استیل کشویی است.

درب اتوماتیک تمام استیل