درب های اتوماتیک کرکره ای با موتور سکشنال یا زیر سقفی جهت پارکینگ هایی مورد استفاده قرار می گیرد که در بالای درب فضای کافی برای جمع شدن تیغه های کرکره ای وجود ندارند. علت استفاده از این درب ها در ساختمان ها، زیبایی آن ها می باشند.

موتور این نوع از درب اتوماتیک بر روی سقف پارکینگ نصب می گردد. در صورت نبودن برق این کرکره ها راحت تر از سایر مدل های درب های کرکره ای باز و بسته می شوند .