درب اتوماتیک کرکره ای با موتور توبولار بیشتر برای مکان هایی تا ابعاد 16 متر مربع مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین پیشنهاد می شود که از این درب اتوماتیک برای مکان هایی با ترددد کم و فروشگاه ها استفاده شود. موتورهای توبولار بسته به ابعاد دهنه از 30 نیوتن تا 300 نیوتن درجه بندی شده اند.