درب های اتوماتیک کرکره ای برای ابعاد بزرگ و ترددهای زیاد تعبیه شده است. کرکره هایی با ابعاد 30 متر مربع تا 50 متر مربع و تردد های 50 تا 100 مرتبه در روز را تنها با این نوع از موتور ها می توان راه اندازی  نمود . این دسته از موتورها به موتور های سنگین کش معروف هستند .

از این نوع موتور معمولا برای کرکره سوله های صنعتی و درب ها با ابعاد بسیار بزرگ استفاده می شود. همچنین در معابری که درب ها، تعداد زیادی باز و بسته می شوند، مورد استفاده قرار می گیرد.