درب های اتوماتیک کشویی به خاطر عملکرد ساده کشویی آن، یکی از پر مصرف ترین انواع درب های کشویی حساب می شود و در حالت استاندارد می تواند 2/1 عرض دهانه را بعنوان باز شو در اختیار قرار دهند.

درب اتوماتیک کشویی تا عرض دهانه ی 6 متر می تواند بصورت 2 لنگه ثابت و 2 لنگه متحرک و همچنین 1 لنگه ی متحرک نصب شود.

درب اتوماتیک کشویی

درب اتوماتیک کشویی

درب اتوماتیک کشویی