این مدل از درب اتوماتیک طوری طراحی شده که خود جک روی درب دیده نمی شود. درب های اتوماتیک پارکینگ زیر سطحی در واقع در زیر زمین کار گذاشته شده و صد درصد، ضد زنگ و ضد آب می باشند.

درب اتوماتیک پارکینگ زیر سطحی

درب اتوماتیک پارکینگ زیر سطحی