شرکت مهندسی پارسونیک در زمینه های زیر نیرو می پذیرد:
1- کارشناس فروش 2- بازاریاب حرفه ای 3- بازاریاب و ویزیتور مبتدی 4- کارشناس فنی سیستم های حفاظتی 5- نصاب حرفه ای سیستم های حفاظتی 6- نصاب مبتدی سیستم های حفاظتی 7- کارآموز فنی

با تکمیل فرم زیر و ارسال کامل اطلاعات، در اسرع وقت همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.

شغل مورد نظر
کارشناس فروشبازاریاب حرفه ایبازاریاب و ویزیتور مبتدیکارشناس فنی سیستم های حفاظتینصاب حرفه ای سیستم های حفاظتینصاب مبتدی سیستم های حفاظتیکارآموز فنی