مراحل راه اندازی یک سیستم درب اتوماتیک

درب-اتوماتیک

1. نصب تابلو و تجهيزات مکانيکي و الکتريکي سيستم

2. تکميل سيم بندي تابلو و تجهيزات سيستم

3. تنظيم يا به اصطلاح رگلاژ ميکرو سوئيچ هاي مسير حرکت درب

4. تست قدم به قدم مراحل باز و بسته شدن درب

5. تنظيم ميکرو پروسسور روي حالت عملکرد مطلوب

تابلو و تجهيزات مکانيکي و الکتريکي سيستم درب اتوماتيک چگونه نصب مي شود؟

هر سيستم درب اتوماتيک با مشخصات خاصي که دارد براساس دستورالعمل سازنده آن و مطابق با استانداردهاي سيم کشي ساختمان نصب مي شود .

تابلو و تجهيزات الکتريکي درب اتوماتيک چگونه سيم بندي مي شوند؟

هر برد الکترونيکي براي راه اندازي نياز به يک ولتاژ تغذيه مستقيم خاص خود دارد و عامل اصلي حرکت در سيستم درب اتوماتيک موتورالکتريکي مي باشد و هر موتورالکتريکي مي تواند يک سرعته يا چند سرعته باشد، چپ گرد يا راست گرد باشد که چگونگي ايجاد هر کدام از اين حالات با سيم هاي ورودي به سيستم موتور درب اتوماتيک مشخص مي گردد و تعدادي سنسور از قبيل ميکرو سوئيچ ها، فرستنده و گيرنده هاي مادون قرمز به محل خود بر روي برد کنترل درب اتوماتيک نصب مي گردد.

 

درب-اتوماتیک